владженяк

владженяк
косми, козина (Оу, прИбери си се козиняко! - подкана; Чшш, види ти се владженяко! - тактична забележка към жена, на която й се виждат срамните косми)

Речник на Северозападния диалект. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”